Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune și statele membre.

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii:

 • măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole;
 • plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune;
 • contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor programe selectate de Comisia Europeană;
 • contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din R (UE) nr. 1308/2013. 

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii:

 • promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul unor organizații internaționale;
 • măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură; 
 • crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură;
 • sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor agricole.

SCHEMELE DE PLĂŢI DIRECTE FINANȚATE DIN FEGA, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, sunt:

 • SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ (SAPS); 
 • PLATA REDISTRIBUTIVĂ;  
 • PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMĂ ȘI MEDIU (PLATA PENTRU ÎNVERZIRE); 
 • PLATA PENTRU TINERII FERMIERI; 
 • SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT; 
 • SCHEMA SIMPLIFICATĂ PENTRU MICII FERMIERI.

MĂSURILE DE PIAŢĂ FINANŢATE DIN FEGA sunt:

 • AJUTORUL COMUNITAR PENTRU FURNIZAREA LAPTELUI ȘI A ANUMITOR PRODUSE LACTATE ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE;
 • AJUTORUL FINANCIAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘCOLI – DISTRIBUȚIA DE MERE și MĂSURI ADIACENTE;
 • AJUTORUL FINANCIAR ACORDAT PENTRU REDUCEREA PRODUCȚIEI DE LAPTE;
 • RESTRUCTURAREA/RECONVERSIA PLANTATIILOR VITICOLE;
 • ASIGURAREA RECOLTEI DE STRUGURI PENTRU VIN;
 • AJUTORUL PENTRU INVESTIȚII IN SECTORUL VITIVINICOL;
 • SPRIJINUL FINANCIAR DESTINAT GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI DIN SECTORUL LEGUME – FRUCTE;
 • SPRIJINUL FINANCIAR DESTINAT FINANŢĂRII PROGRAMELOR OPERAŢIONALE ALE ORGANIZAŢIILOR DE PRODUCĂTORI DIN SECTORUL LEGUME – FRUCTE;
 • AJUTORUL FINANCIAR EXCEPŢIONAL DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR;
 • SPRIJIN FINANCIAR COMUNITAR ȘI NAȚIONAL ACORDAT ÎN SECTORUL APICOL.