Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PNDR stabilește liniile de finanțare pentru atingerea obiectivelor prioritare ale României și este finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
FEADR reprezintă un instrument financiar, creat de Uniunea Europeană, în scopul sprijinirii statelor membre în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC).    

Consultați AICI Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR)  
versiunea a 17-a , 15 noiembrie 2023

Principalele instituții care asigură implementarea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) sunt:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală pentru Dezvoltare Rurală îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru PNDR.

Agenția pentru Finațarea Investițiilor Rurale (AFIR) acționează ca Autoritate de Plată asigurând implementarea tehnică și financiară pentru toate măsurile de finanțare ale PNDR, cu excepția celor destinate pentru arii cu constrângeri naturale (ANC).

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îndeplinește rolul de Organism Delegat.

Curtea de Conturi a României acționează ca Organism de Certificare.

Autoritatea Competentă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

201O1594 baloti nou 

 

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐2020 sunt:

  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
  • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural;
  • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării  IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
  • Promovarea sectorului pomicol,  ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;
  • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale;
  • Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 se adresează nevoilor spațiului rural românesc identificate în baza unei analize socio-economice și de mediu. PNDR 2020 reflectă direcțiile de acțiune în dezvoltarea agriculturii și a satului românesc.