ORDIN nr. 226 din 5 iulie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"

Ordinul MADR nr. 220 din 29.06.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2.

Ordinul MADR nr. 219 din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului aplicabil în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2.

Ordinul MADR nr. 217  din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului aplicabil în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2a.

Ordinul nr. 197 din 14.06.2017 privind aprobarea Manualului de procedură pentru achiziții publice, implementarea și plata contractelor finanțate prin măsura 20 - “Asistență tehnică” din cadrul PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 174 din 29.05.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 irigații și sM4.3 irigații ITI DD.

Ordinul MADR nr. 173 din 29.05.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 irigații și sM4.3 irigații ITI DD.

Ordinul  MADR nr. 154 din 18 mai 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 119 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 și sM6.4.

Ordinul MADR nr. 118 din 25.04.2017 privind aprobarea Instrucțiunilor de lucru 77-78

Ordinul MADR nr. 117 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1, sM4.1a, sM6.1, sM6.3, 9.1 și 9.1a.

Ordinul MADR nr. 116 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1 ITI DD, sM4.1a ITI DD și sM6.3 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 115 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM4.1, sM6.1, 6.3, sM4.1a, sM9.1 și sM9.1a.

Ordinul MADR nr. 114 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 și sM6.4.

Ordinul MADR nr. 113 din 25.04.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 ITI DD și sM6.4 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 112 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 6.2 ITI DD și sM6.4 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 111 din 25.04.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.1 ITI DD, sM4.1a ITI DD, și sM6.3 ITI DD.

HG nr. 376 din 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017

ORDIN NR. 77 din 27.03.2017 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) – porcine și pachetul b) - păsări"

HG nr. 138 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

Ordinul MADR nr. 67 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A ITI DD, sM4.3S ITI DD, sM7.2ITI DD și sM7.6 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 66 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A, sM4.3S, sM7.2 și sM7.6.

Ordinul MADR nr. 65 din 13.03.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A ITI DD, sM4.3S ITI DD, sM7.2  ITI DD și sM7.6 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 64 din 13.03.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.3 A, sM4.3S, sM7.2 și sM7.6.

Ordinul MADR nr. 30 din 16 februarie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Ordinul MADR nr. 17 din 13.02.2017 privind aprobarea manualelor de proceduri aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2 ITI DD, sM 4.2a ITI DD și sM6.1 ITI DD.

Ordinul MADR nr. 16 din 13.02.2017 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, aferente sM 4.2 ITI DD, sM 4.2a ITI DD și sM6.1 ITI DD.

LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

ORDIN nr. 1002 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"

Ordinul MADR nr. 987 din 08 decembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

Ordinul MADR nr. 856 din 19 iulie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

ORDINUL nr. 851 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"

ORDINUL nr. 852 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

ORDINUL MADR nr. 847 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de evaluare, verificare, soluționare a contestațiilor și selecție pentru proiectele afernte submăsurii 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR).

ORDINUL MADR nr. 845 din 05 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare„ și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizpntală șui verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR).

ORDINUL  MADR nr. 203 din 11.02.2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice

Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice

Ordinul MADR nr. 2284 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice AFIR

Ordinul MADR nr. 2112 din 1 octombrie 2015 privind instruirea schemei de ajutor de minimis

Ordinul MADR nr. 1997 din 10 septembrie 2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluare, selectare și contractarea cererilor de finanțare

Ordinul MADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

Ordinul MADR nr. 619 din 06.04.2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți

Ordonanța de Urgență nr.6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanța nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților - Republicare 

Ordonanța de urgență nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămitelor culturale

Ordin nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor - Republicare

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumetelor istorice - Republicare

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Ordonanța nr.68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale

Ordonanța de urgență nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national

Oronanța de urgență nr.77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 

Ordonanța nr.129 din august 2000 privind formarea profesională a adulților - Republicare

Ordonanța Guvernului nr43/1997 privind regimul drumurilor

Ordin nr.2111 din 1 octombrie 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis

Ordin nr.397 din 12 iunie 2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

Ordin nr.247 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

Ordin nr.119 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Ordin nr.40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare

Legea Apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

Hotărârea nr.844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomeclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor

Hotărârea nr.580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 20014-2015

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva 98/83/CC din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale

Ordonanță de urgență nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Ordin nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Ordinul nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultură

Ordinul nr.181 din 16 august 2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică

Directiva  2013 - 34UE din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale

Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești

Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Legea nr. 46/2008  privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 564 din 29.08.2003 pentru aprobarea  Regulilor și normelor Tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul și/ sau certificarea calității semințelor și a materialului săditor

Legea nr. 348/2003 a POMICULTURII- republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor

HG nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.43/2013

OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltare și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor

HG nr. 875/2011  pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011

OUG nr. 66/ 2011 privind revenirea, constatarea și sancționarea neregulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene

Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea lucrărilor de construcții

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Legea nr. 359/2004  privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului

HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 82/1991  a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare 

OUG nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători

Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agrucultură

Legea nr. 15/1990  privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

OUG nr. 103/2008  privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

OUG nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în perioada 2015 - 2020 

OUG nr. 49/2015 privind gestionarea  financiară a fondurilor europene nerambursabile

HG nr. 226/2.04.2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR

HG nr. 1185/29.12.2014 privind organizarea și funcționarea MADR

Legea nr. 233 din 23.04.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice și instituțiile publice

Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

OG nr. 27 din 30.01.2002 privind soluționarea petițiilor

Ordinul nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

OUG nr.41 din 18.07.2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea AFIR

Hotărârea nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice

Ordinul 1828 din 18 august 2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă.

Ordinul 54 din 13 martie 2012 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis ”Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567 / 2008 Ordinul 284 din 15 decembrie 2011 privind aprobarea primei unice de garantare ce se aplică în anul 2012 în cadrul schemei de garantare pentru agricultură   

Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism - Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 ( PNDR) Ordinul nr. 28 din 31 ianuarie 2011 Regulament de organizare și funcționarea al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Contestații pentru proiectele aferente PNDR 2013

Ordinul nr. 147 din 16.02.2010 privind aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

OUG nr. 79 din 24.06.2009 privind măsurile pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural

OUG nr. 74 din 17.06.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare

OUG nr. 19 din 07 03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

OUG 44 din 16.05.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

OUG 636 din 12.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice  

HG nr. 224/5.03.2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEADR prin  PNDR 2007 – 2013

HG nr. 28 din 9.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice

Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial în cadrul APDRP  - Decizia APDRP nr. 469/04.12.2007

Ordinul MADR nr. 700 din 22.08.2007 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 31 din 01.08.2007 

OG nr. 31 din 01.08.2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocat prin Programul SAPARD

Ordinul MADR 355 din 10.05.2007 privind zonele montane defavorizate

Norme metodologice din 22.11.2006 de aplicare a OUG nr. 59 din 6.09.2006

OUG nr. 59 din 06.09.2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului SAPARD

HG nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HG nr. 759 din 14.06.2006 privind aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor din PNADR finanţat din fonduri SAPARD 

OUG nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

Legea nr. 85 din 05.04.2006 privind procedura insolvenţei

Legea nr. 338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

OUG nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

Legea nr. 1 din 21.02.2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Legea nr. 566 din 09.12.2004 a cooperaţiei agricole

Legea nr. 346 din 14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Legea nr. 200 din 25.05.2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

HG nr. 1059 din 25.10.2001 privind numirea persoanelor pentru controlul financiar preventiv propriu

Legea nr. 317 din 18.06.2001 privind ratificarea Acordului Anual de Finantare

Legea nr. 316 din 18.06.2001 privind ratificare Acordului Multianual de Finantare pentru Programul SAPARD

OG nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  

Legea nr. 215 din 23.04.2001 privind administratia publică locală

OUG nr. 32 din 16.06.1997 privind societatile comerciale

Legea 31 din 16.11.1990 (REPUBLICATA) privind societăţile comerciale