HG nr. 226/2.04.2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR.

Legea nr. 50/1991  privind  autorizarea lucrărilor de construcții.

Ordinul  MADR nr. 154 din 18 mai 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/ 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.

ORDINUL MADR nr. 845 din 05 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente submăsurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare„ și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizpntală șui verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR).

ORDINUL MADR nr. 847 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a procesului de evaluare, verificare, soluționare a contestațiilor și selecție pentru proiectele afernte submăsurii 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR).

Legea nr. 348/2003  a POMICULTURII- republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul (UE) nr. 1305  din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală

Ordin nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Hotărârea nr.580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 20014-2015.