Cerere de plată și Formulare pentru sM19.2 - 6.2 (depunere format letric)